auteursgenootschappen

Vanaf 2020 verdeelt de KANTL de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen. 

Vanaf 2020 geeft Literatuur Vlaanderen de opdracht aan de KANTL om de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen te organiseren en ondersteunen. De werking van auteursgenootschappen sluit immers nauw aan bij de missie en expertise van de KANTL.

De KANTL zal ook initiatieven nemen voor een gemeenschappelijke en overkoepelende werking. Op die manier werken Literatuur Vlaanderen en de KANTL aan een geïntegreerd letterenbeleid, dat inspeelt op het versterken van literair erfgoed in Vlaanderen. 

Wil je als auteursgenootschap subsidies aanvragen?

De deadline om subsidies aan te vragen voor 2020 is intussen verlopen.

Vanaf september 2020 verschijnen hier de formulieren om subsidies aante vragen voor 2021.

Meer documenten

Het werkingsverslag over de basissubsidie van 2020 (in te dienen in 2021) vind je hier (pdf) of hier (Word).

Het werkingsverslag over de projectsubsidie van 2020 (in te dienen in 2021) vind je hier (pdf) of hier (Word).