Reinhild Vandekerckhove en Peter Theunynck geïnstalleerd als nieuwe Academieleden

Op 21 juni zijn Reinhild Vandekerckhove en Peter Theunynck officieel 'geïnstalleerd' als leden van de Academie.

{entry_title}

Na de begroeting van Reinhild Vandekerckhove door Ann Marynissen, bracht Vandekerckhove hulde aan haar voorganger, Johan Taeldeman.

Academievoorzitter Erik Vlaminck verwelkomde vervolgens Peter Theunynck, die op zijn beurt hulde bracht aan zijn voorganger, Stefaan van den Bremt.

De KANTL is erg blij Vandekerckhove en Theunynck voortaan tot haar werkende leden te mogen rekenen. Tegelijk willen we ook langs deze weg onze grote dank uitdrukken aan Johan Taeldeman en Stefaan Vandenbremt, die we voortaan als ereleden mogen begroeten.

  Deel deze pagina