KANTL verdeelt vanaf 2020 subsidies voor auteursgenootschappen

De KANTL krijgt van Literatuur Vlaanderen (voorheen Vlaams Fonds voor de Letteren) de opdracht om vanaf 2020 de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen te organiseren en te ondersteunen. Deze opdracht sluit nauw aan bij de missie en expertise van de KANTL.

{entry_title}

Een belangrijke wijziging in de subsidieregeling voor auteursgenootschappen

Vóór 2020 reikten twee instellingen de subsidies voor auteursgenootschappen uit:

  • Tot en met 2019 reikte Literatuur Vlaanderen basissubsidies uit in de vorm van een forfait.
  • Tot en met 2017 reikten de provinciale overheden subsidies uit in de vorm van variërende bedragen. Door de uitdovende cultuurwerking van de provinciale overheden werden deze subsidiemiddelen in 2018 en 2019 door Literatuur Vlaanderen verdeeld.

Vanaf 2020 geeft Literatuur Vlaanderen de opdracht aan de KANTL om de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen te organiseren en ondersteunen. De werking van auteursgenootschappen sluit immers nauw aan bij de missie en expertise van de KANTL. Naast een bestaande expertise over de literaire canon en literair erfgoed opent de KANTL vanaf 2021 ook een belevingscentrum rond literaire klassiekers.

 

De opdracht die de KANTL van Literatuur Vlaanderen krijgt is tweeledig: 

1. Subsidies aan auteursgenootschappen uitreiken

De KANTL staat vanaf 2020 in voor de verdeling van de middelen. Er wordt ondersteuning geboden in de vorm van een basissubsidie en een aanvullende projectsubsidie.

  • De basissubsidie maakt de werking mee mogelijk en is bedoeld om een deel van de algemene werkingskosten mee te dragen. De basissubsidie bedraag 750 euro en wordt toegekend wanneer het auteursgenootschap aan een aantal criteria voldoet.
  • De aanvullende projectsubsidie is bedoeld voor auteursgenootschappen die kunnen aantonen dat ze een uitgebreide werking hebben. Ze kunnen de subsidie inzetten voor extra activiteiten en/of realisaties (een specifieke publicatie, literaire activiteiten, uitbouw van een archief…). De aanvullende subsidie bedraagt maximaal 1.500 euro.

Het getrapt subsidiebeleid heeft als doel de werking van auteursgenootschappen te activeren en te dynamiseren.

De deadline voor de eerstvolgende subsidieronde is 15 november 2019. Alle info vind je hier.

2. Uitdenken van een stimulerende werking

De KANTL krijgt de opdracht om met diverse initiatieven de auteursgenootschappen te ondersteunen en te stimuleren. In nauw overleg met de genootschappen zal de KANTL daarvoor een stappenplan uitstippelen. Ze zal ook gerichte initiatieven nemen om de samenwerking van de auteursgenootschappen te bevorderen en om hun uitstraling en bereik te vergroten.

 

Met deze nieuwe subsidieregeling voor auteursgenootschappen werken Literatuur Vlaanderen en de KANTL samen aan een geïntegreerd letterenbeleid dat inspeelt op het versterken van literair erfgoed in Vlaanderen.

  Deel deze pagina