Ester Naomi Perquin gelauwerd met Prijs van de KANTL voor Poëzie

Tijdens de openbare vergadering van woensdag 18 december ontving Ester Naomi Perquin de Prijs van de KANTL voor poëzie uit handen van juryvoorzitter Miriam Van hee. Perquin won de prijs voor haar bundel Meervoudig afwezig (Van Oorschot, 2017).

Diezelfde dag werden er ook drie nieuwe leden verwelkomd in het Genootschap: Veerle Fraeters, Dirk De Geest en Jacques Van Keymeulen. Hun 'installatie' ging vergezeld van enkele begeesterende toespraken.

{entry_title}

De KANTL-prijs voor Poëzie gaat naar Ester Naomi Perquin

De KANTL reikt jaarlijks een literaire prijs uit. Die prijs richt zich afwisselend op proza, podiumteksten, essay en poëzie. Voor de KANTL-prijs van 2019 kwamen alle poëziebundels uit de periode tussen 2016 en 2019 in aanmerking. De jury koos voor Meervoudig afwezig, een bundel van Ester Naomi Perquin (Van Oorschot, 2017). Ze verkoos deze bundel boven recent werk van Luuk Gruwez, Eva Gerlach en Paul Demets, die als dichters ook hoge ogen gooiden. Vorige laureaten van deze prijs waren Leonard Nolens, Leo Vroman en Gerrit Kouwenaar.

Ester Naomi Perquin (1980) debuteerde in 2007 bij uitgeverij Van Oorschot met de dichtbundel Servetten halfstok. In 2009 volgde Namens de ander, en voor Celinspecties ontving ze in 2013 de VSB Poëzieprijs. In 2017 en 2018 was Perquin de Nederlandse Dichter des Vaderlands. 

In haar vierde bundel Meervoudig afwezig wordt Perquin persoonlijker en scherper dan in haar vroegere werk. De KANTL-jury wist de toon en de stijl in deze bundel zeer te waarderen.

Uit het juryrapport: 

Haar werk wordt zowel door poëzielezers, critici, als door juryleden gewaardeerd en dat is met dichters niet altijd het geval. Misschien heeft dat te maken met het feit dat ze in haar poëzie [...] ‘nog steeds de neiging heeft verhalen te vertellen.’ Zonder verhalen vindt ze het leven armoedig. (Poëziekrant Maart 2016) Die verhalende gedichten worden doorspekt met filosofische mijmeringen, met vragen, knappe, soms humoristische observaties. Is de titel van de bundel bijvoorbeeld niet een rake definitie van de staat waarin de moderne mens verkeert, die overal en altijd geïnformeerd kan en wil zijn, maar daardoor, en meer bepaald vanwege de media die zijn aandacht opeisen, steeds minder vaak volledig aanwezig is op de plek waar hij zich bevindt en voor de mensen die hem omringen. [...]

De dichteres slaagt erin anekdotes zo te vertellen dat ze bij lezer een diep gevoel van ontreddering teweeg brengen en hij of zij in een soort van mythische verwarring achterblijft. Zij weet in haar toegankelijke gedichten het persoonlijke met het algemene, het verleden met de actualiteit, het filosofische met het romantische te verbinden.

De KANTL verwelkomt drie nieuwe leden 

Tot voor kort telde het Genootschap van de KANTL 30 leden: 10 literatuurwetenschappers, 10 taalkundigen en 10 creatieve auteurs. Door een nieuw decreet dat in oktober 2018 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, kan de KANTL uitbreiden tot een genootschap van 40 leden.

Op 18 december werden Veerle Fraeters, Jacques Van Keymeulen en Dirk De Geest officieel als lid geïnstalleerd. Zij werden welsprekend verwelkomd door respectievelijk Frank Willaert, Willy Vandeweghe en Marcel De Smedt, en hielden ook zelf een indrukwekkende oratie.

Meer info over onze nieuwe leden vind je hier.

      

  Deel deze pagina