Uw evenement organiseren in de Academie?

Een wetenschappelijk of cultureel evenement organiseren in de Academie? Dat kan. Verschillende zalen staan te uwer beschikking: de Grote vergaderzaal, het Rode salon, de Tapijtenzaal en de Gezellezaal. Uw evenement moet wel sporen met de doelstellingen van de Academie. Commerciële evenementen zijn uitgesloten. Op aanvraag kan gebruik gemaakt worden van de dienstkeuken en van projectiemateriaal.

LET OP!

Wegens verbouwingen is het Academiegebouw vanaf 1 september 2020 voor onbepaalde duur niet meer beschikbaar voor zaalverhuur. Voor reservaties tot die datum kunt u zich wel nog tot ons secretariaat richten.

Hoe aanvragen?

Wilt u een van de zalen in het Academiegebouw gebruiken voor een culturele of wetenschappelijke activiteit, dan informeert u best eerst telefonisch (09/265.93.50) of de zalen op de gewenste datum beschikbaar zijn. Daarna doet u een schriftelijke aanvraag. Die zendt u per post of per e-mail naar het secretariaat van de Academie. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het contactformulier.

U vermeldt in uw aanvraag de organisator van de activiteit, de contactgegevens van de verantwoordelijke, de aard van de activiteit, een (werk)titel en het voorlopige programma. Een medewerker van het secretariaat kan contact met u opnemen voor bijkomende informatie.

Toezegging

Is uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een voorlopige toezegging en een gebruiksovereenkomst. Die laatste stuurt u ondertekend terug. Dan wordt uw toezegging definitief.

U dient ook het bewijs voor te leggen dat u tijdig de verplichte verzekering brand en burgerlijke aansprakelijkheid hebt onderschreven. Eveneens bezorgt u ons het definitieve programma van de activiteit.

Gebruiksvoorwaarden

De voorwaarden voor het gebruik van het Academiegebouw zijn samengevat in het gebruiksreglement. Bij ondertekening van de gebruiksovereenkomst verklaart u zich akkoord met die voorwaarden en garandeert u om ze strikt na te leven.

Lees de gebruiksvoorwaarden (PDF)

Over afwijkingen van de gebruiksvoorwaarden beslist de bestuurscommissie van de Academie.