Colloquium Spelling in ontwikkeling + Boekvoorstelling Klankatlas

Op vrijdag 13 december komen taalkundigen en historici in de KANTL samen voor een interdisciplinair colloquium waarin historische tendensen en ontwikkelingen in spelling, voornamelijk maar niet uitsluitend in het Nederlands, het thema vormen. Daarbij wordt zowel naar de ontwikkelingen vóór als die sinds de opkomst van standaardtaal gekeken, van de middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw.
Tijdens het colloquium wordt ook een nieuw standaardwerk over Middelnederlandse klankleer (en spelling), uitgegeven bij de KANTL, voorgesteld aan het publiek: de Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden (De Wulf 2019).

Programma

09:15-09:45 Ontvangst met koffie
09:45-10:00 Gunther De Vogelaer, Chris De Wulf & Ulrike Vogl - Verwelkoming
10:00-10:40 Ann Marynissen - De taal van Gheraert Leeu, drukker in Gouda en Antwerpen
10:40-11:20 Margit Rem & Nicoline van der Sijs - Hoe oud is het gelijkvormigheidsprincipe?
11:20-12:00 Eline Lismont, Iris Van de Voorde, Gijsbert Rutten & Rik Vosters -  Spelling: normen, gebruik en standaardisatie (16de tot 19de eeuw)
12:00-14:00 Lunch
14:00-14:40 Jessica Nowak - Sentence-internal capitalisation in Dutch
14:40-15:20 Marten van der Meulen - Van boven of van beneden? Norm en gebruik bij de spelling van de k-klank 1575-1811
15:20-15:50 Koffiepauze
15:50-16:30 Hanna Lüschow - Quantifying graphematic variation via large text corpora
16:30-17:10 Marco Condorelli - Multidimensionality in spelling standardisation: evidence from sixteenth and seventeenth-century English
17:10 Gunther De Vogelaer, Chris De Wulf & Ulrike Vogl - Afsluitende woorden, boekvoorstelling, receptie


De voertalen zijn Nederlands, Engels en Duits. Meer info over de inhoud van de lezingen vind je hier

 

Over het boek: een monumentale klankinventaris van de veertiende-eeuwse Nederlandse dialecten

Middeleeuwse oorkonden verraden een schat aan dialectvariatie. Ze vormen de bron van dit referentiewerk, dat door vakgenoten vóór het verschijnen al als monumentaal beschreven wordt en dat dan ook meer is dan een klankatlas van het veertiende-eeuwse Nederlands. Het is ook een atlas van de Nederlandse vocaalontwikkeling en een studie over het Nederlandse grafeemgebruik. Zo omvat deze publicatie kaarten met commentaren voor individuele historische klanken en behandelt het ook uitgebreid de spelling van Middelnederlands met Latijnse letters. Het is bovendien een multimediaal werk: het gedrukte tekstgedeelte wordt geïllustreerd door een online beschikbaar kaartgedeelte, dat ook via POD ter beschikking wordt gesteld. Deze overzichtelijke atlas vormt een onmisbaar naslagwerk voor wie zich met dialectfonologie (diachroon of synchroon) bezighoudt.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Chris De Wulf is vakcoördinator en docent voor Nederlandse filologie bij de Universität Zürich.

Meer info over de publicatie vind je hier.

 

Praktisch

Wanneer? vrijdag 13 december 2019 om 9.15 uur

Waar? KANTL – Koningstraat 18, 9000 Gent

De toegang is gratis. Schrijf je vooraf wel even in door vóór 30 november te mailen naar secretariaat@kantl.be of te bellen naar (0)9 265 93 40.

Dit evenement is een organisatie van Taal en Tongval, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, het Pirenne Instituut en ΔiaLing.

De bijeenkomst wordt dankzij de financiële ondersteuning van de volgende partners mogelijk gemaakt: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren; Henri Pirenne Instituut voor middeleeuwse studies (UGent); ΔiaLing / Diatopic and Diachronic Linguistics (UGent); Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent); Fachbereich Niederlandistik (UZH).
  

  Deel deze pagina