Nieuws

24/01/13 Nominaties vijfjaarlijkse prijs podiumteksten 2017 - oproep voor het inzenden van teksten

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde kent de eerstvolgende Vijfjaarlijkse KANTL-Prijs voor Podiumteksten toe in 2017. Van 2013 tot 2017 wordt er elk jaar een nieuwe Nederlandstalige podiumtekst genomineerd, die in het voorafgaande jaar voor het eerst werd opgevoerd in het professionele theatercircuit.

Aangezien het voor de jury moeilijk is om over onuitgegeven podiumteksten te beschikken, wordt aan de auteurs de mogelijkheid geboden hun teksten in te zenden. Het typoscript van onuitgegeven podiumteksten die in 2012 hun première kenden kan in vijfvoud worden ingezonden tegen uiterlijk 15 februari 2013 naar:

Koninlijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - Secretariaat, Koningstraat 18, 9000 Gent.