Leden 1886-heden

Musschoot, Anne Marie (1944)

Voorzitter: 2009
Ondervoorzitter: 2008
Lid van de Bestuurscommissie: 2010

Biografie

Anne Marie Musschoot (°1944), is gewoon hoogleraar moderne Nederlandse literatuur en algemene literatuurwetenschap Universiteit Gent. Buitenlandse onderwijsopdrachten: Visiting Prof. Brueghel Chair University of Pennsylvania, Philadelpia, USA (jan.-april 1986); Lezingentournee docentschappen Nederlands in Engeland in opdracht van de Nederlandse Taalunie (april en mei 1988); Belgische leerstoel University College London (academiejaren 1989-1990 en 1992-1993). Voornaamste publicaties in boekvorm: - Het Judith-thema in de Nederlandse letterkunde, Gent, KANTL, 1972. - Karel van de Woestijne en het symbolisme, Gent, KANL, 1975. - Inleiding bij en tekstverzorging van: Cyriel Buysse, Verzameld werk, 7 dln., Brussel-Antwerpen, Manteau, 1974-1982 (met A. van Elslander). - Samenstelling en eindredactie van Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap (1985 e.v; 21 dln. verschenen). - Op voet van gelijkheid. Opstellen van Anne Marie Musschoot (ed. Yves T’Sjoen en Hans Vandevoorde), Gent, Studia Germanica Gandensia, 1994. Verder tekstuitgaven (Cyriel Buysse), bloemlezingen (Cyriel Buysse, Karel van de Woestijne, het tijdschrift Van Nu en Straks, modern Nederlands proza) en een brieveneditie (brieven van Karel van de Woestijne aan Lode Ontrop); artikelen over moderne Nederlands literatuur in diverse tijdschriften; literair-kritische opstellen in diverse tijdschriften (vooral Ons Erfdeel). Hoofdredacteur, met Arie J. Gelderblom, van de door de Nederlandse Taalunie geïnitieerde nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis (8 dln., 2006-).

Keer terug naar het overzicht