Agenda

Eerste KANTL-conferentie: Stefan Hertmans

17/04/13

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde organiseert in het voorjaar een reeks conferenties waarin academieleden recent werk voorstellen aan een breed publiek.
De KANTL-conferenties 2013 worden gehouden door Stefan Hertmans, Roland Willemyns en Stefaan van den Bremt.

WOENSDAG 17 APRIL

Stefan Hertmans

Gelijkmoedigheid en verlies

De filosoof T.W. Adorno merkte ooit op dat er pas werkelijk sprake is van verlies wanneer het gevoel dat er iets verloren is gegaan, zelf is verdwenen. In tijden waarin er zoveel aan het veranderen is gegaan als de huidige, en waarin zich onophoudelijk nieuwe zaken aankondigen, lijkt de bekommernis voor wat verloren gaat eerder op misplaatste nostalgie. Toch is het nodig het gevoel voor verlies als een positivum, ja zelfs als een cruciaal inzicht in ons bestaan te beschouwen, zeker wanneer we nadenken over de cultuur waarin we verkiezen te leven. Aan de hand van bedenkingen van de Romeinse arts Claudius Galenus, die gelijkmoedig bleef toen zijn bibliotheek in vlammen opging, overdenkt Stefan Hertmans de waarde van verlies en de waarde ervan voor een vitale cultuur van de herinnering.

Tijdstip: De lezing begint om 20.00 uur en wordt omstreeks 21.30 uur gevolgd door een kleine drink.
Locatie: Academiegebouw, Koningstraat 18, 9000 Gent.
Toegang: gratis. Reserveren niet noodzakelijk maar wel gewenst. Dit kan telefonisch op +32(0)9 2659340 of met het online-contacformulier.

Terug naar het agendaoverzicht