Agenda

Institutions of Knowledge and Civility in Europe (1300-1700) - I

18/06/12

Op 18 en 19 juni 2012 organiseert de KANTL in samenwerking met de Universiteit Gent (GEMS), het Italian Academies Project en het internationale onderzoeksnetwerk Performitive Literary Culture een besloten workshop over de toekomst van het onderzoek naar de Europese geschiedenis van literaire, geleerde en wetenschappelijke organisaties die een rol speelden in het verspreiden van kennis en beschaving.

Op Europees niveau heeft het onderzoek zich grotendeels gericht op de Italiaanse academies die gelden als de oorsprong van de wereld van academies en genootschappen. De geschiedenis van literaire gezelschappen buiten Italië die soms teruggaan tot de veertiende en vijftiende eeuw, doet vermoeden dat deze genealogie problematisch is.

Deze bijeenkomst is bedoeld om te discussiëren over het belang van een Europese geschiedenis van dit soort organisaties en instituties, de historiografische context waarin het onderzoek een plaats moet vinden en om de methodologische problemen, uitdagingen en mogelijkheden voor samenwerking te formuleren.

Informatie over de workshop kan worden verkregen bij:
Arjan van Dixhoorn (arjan.van.dixhoorn@telenet.be).

Terug naar het agendaoverzicht